Sektionsfällning – så går det till

Sektionsfällning – så går det till

Sektionsfällning på trånga tomter i Stockholm

Såhär går det till när man fäller träd sektionsvis, steg för steg.

Vid ett första möte tittar trädfällaren/arboristen på trädet som ska fällas. Man tittar på vinklar, trädets uppbyggnad och avstånd mellan träd och ömtåliga föremål för att skapa sig en uppfattning om hur lång tid jobbet tar och hur pass svårt/avancerat jobbet är. En gren kan antingen bara kapas längs med stammen, kapas i mindre bitar, firas ner, åka linbana ner, hissas upp för att sen firas ner i en annan riktning etc. När denna bedömning är klar så lämnar vi på Trädfällarn(Roos Trädfällning AB) ett fast pris på fällning och andra tjänster som utföres på plats. Om kunden önskar att trädet ska forslas bort så kan vi lämna fast pris även där men är det större mängder så kör vi löpande, det tjänar båda parter på.

En del träd kan fällas från marken eller någon meter upp i trädet men är det trångt så måste hela trädet tas ner i sektioner. Det enklaste sättet är då att förankra ett klätterrep i toppen av trädet samt ett rep för riggning. Sedan börjar man med grenarna nederst och jobbar sig uppåt för att sist ta stammen i mindre delar. Jag bifogar en så kallad ”time-lapse” på när vi tar ner en tall på detta sätt här nedan. Denna kund ville även ha stammen uppsågad i vedlängder.

[instagram-feed]