Trång trädgård = mycket riggning

Trång trädgård = mycket riggning

Denna tall skulle fällas. Markytan var liten runt trädet så vi blev tvungna att rigga gren för gren från tå till topp. Riset skulle fraktas bort så till en början spände vi upp en linbana för grenarna men tujan som ni ser mellan huset tog i så vi fick fira ner grenarna den traditionella vägen, lodrätt.

Tomterna närmare Stockholms innerstad är oftast små och de träd som står är oftast gamla eftersom tomterna och husen är gamla. Jag tycker själv att det finns ett stort värde i gamla tomter. Tiden utformar tomten till något genuint och varje växt har sin historia. Har man möjlighet att behålla sina gamla träd så skulle jag helt klart rekommendera att behålla dem men det är inte alltid det går. En del träd står i vägen för utbyggnad andra utgör en risk då de är gamla och har svampbildningar.

sektionsfällning Trädfällning enskedegård kålgårdsvägen

Sektionsfällning Trädfällning enskedegård kålgårdsvägen

sektionsfällning Trädfällning enskedegård kålgårdsvägen

Sektionsfällning Trädfällning enskedegård kålgårdsvägen

[instagram-feed]