Hamling av lindar i Tumba, Botkyrka

Hamling av lindar i Tumba, Botkyrka

Längs med Grödingevägen i Tumba växer det diverse alléträd, bland annat dessa lindar. Hamlingstekniken kommer ursprungligen från lantbruket där bönderna använde denna metod för att ge föda till djuren. De färska skotten på träden är smaskiga och både kossor och hästar föredrar dessa framför äldre grenar där de mest biter av barken. Dessutom så är det sätt att snabbt få stora volymer då trädet jobbar hårt för att återställa solintaget.

Dessa lindar skulle ha beskurits för många år sedan men det är så lätt att det glöms av. Var femte år är en generell rekommendation men är trädet vitalt så kan man göra det oftare. Har du ett träd som har blivit hamlat en gång i tiden och du vill ge dig på det pånytt så kan du tänka att snittytorna inte ska vara större än 10-15 cm och att du de första två åren spara några mindre grenar ”livgrenar” som får försörja trädet med solljus medans det skjuter nya skott och läker de stora snittytorna.

 

Här kan du läsa mer om hamlingens historia och teknik. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec59/1526068322898/hamla-dina-trad.pdf

Hamling av lindar i tumba, botkyrka

Hamling av lindar i tumba, botkyrka

Hamling av lindar i tumba, botkyrka

Hamling av lindar i tumba, botkyrka