Studiebesök i Japan

Studiebesök i Japan

Jag var tidigare i höstas på ett bröllop i Sapporo, Japan.

En av dagarna passade vi på att besöka Botanic Garden Hokkaido University

Där vi bland annat stötte på detta träd med en naturlig kronstabilisering. För visso så var detta i marknivå men skulle inte den diagonala förgreningen sitta ihop med den lutande stammen så skulle trädet med alla säkerhet välta. Då kan jag även passa på att berätta vad en kronstabilisering är. Ett träd med svagheter i förgreningar kan man säkra upp och avlasta genom att sätta på remmar mellan träden. Beroende på risk och andra faktorer så ska dessa remmar sitta löst eller spänt. Det är viktigt att ett träd får röra på sig så i de flesta fall sätter man remmarna något löst så de har utrymme att röra på sig men inte knäckas.

kronstabilisering

kronstabilisering