Fällning av en stor tall i Rönninge, Salem.

Vi fick i uppdrag att fälla denna tall. Det var en blåsig och regnig dag men med små sektioner åt gången så tog vi ned trädet utan problem.

När man fäller en tall bör man tänka på några av tallens egenskaper. Grenarna bli hala när det regnar vilket man bör vara uppmärksam för, både när man klättrar eller riggar. Rent generellt så har fibrerna i tallen inte samma elastiska förmåga vilket gör att man inte har samma möjlighet att styra grenarna vid ett fällskär.

Trädfällning i rönninge, salem1

Trädfällning i rönninge, salem

Trädfällning i rönninge, salem