Blogg

Beskära träd korrekt

Det är många kunder som vill toppa sina träd för att de upplever att deras träd är för stora. Toppning är ju inte ett bra alternativ ur trädets perspektiv då det oftast blir stora snittytor som riskerar att inte läka igen och som följd av stympningen så skjuter trädet skott så kronan oftast blir tätare…
Read more

Trädfällning i Trångsund, Huddinge. Arborister i Stockholm!

Här fick vi i uppdrag att fälla en stor eller närmare gigantisk poppel. Popplar har en tendens att släppa större grenar och i detta fall när det är en lekpark på en skolgård precis under så var det inte den bästa placeringen av denna typ av träd.  Vi fällde trädet lugnt och säkert utan att…
Read more

Trädfällning i Hörningsnäs, Huddinge.

Här hade vi en gammal tomt som var rejält igenvuxen. Vi rensade tomten på träd som riskerade att ge vika. Trädet i bild som jag klättrar i är inte granen, utan en död sälg som växte in i granen. Grannarna runt fastigheten att uttryckt sin oro över träden och det var flera av träden som…
Read more

Röjning i dagvatten reningsverk. Solgård, Huddinge.

Allt regnvatten från vägar och kommunala dagvattenledningar leds till mader(dagvatten reningsverk). Vattnet renas genom att det får passera dammar av sand, grus och växtlighet som absorberar föroreningar. Med tiden växer dammarna igen och volymen för reningsverket minskar då är det dags att rensa vegetation och muddra botten för att tillföra nytt ”rent” material. Det är…
Read more

Spännande lösningar

Vi stannade för köpa fika förra veckan. Fastigheten intill caféet har tydligen problem med dyra uppvärmningskostnader. Detta lösar man bl.a. genom att isolera mellan trädet som växer in i taket med fogskum. Inte direkt den lösningen jag skulle använda mig av men det var underhållande att se 🙂

Fällning av gran i Tullinge, Botkyrka

Det var inte längesen vi hade snö på backen och nu har vi haft sol och 20 grader i två veckor. Nu var detta i april förvisso men det känns som nyss. Vi fick i uppdrag att fälla en tall, två gran och två thujor. Granar har ju en förmåga att ta över och de…
Read more

Trädfällning med skylift

Ibland kan det vara svårt att få till en bra beskärning klättrandes. Det kan vara svårt, riskfyllt och tidskrävande att ta sig tillräckligt ut i grenverket för att göra bra snitt. Finns det möjlighet att nå trädet med en skylift så har du bättre förutsättningar att göra en bra beskärning.  I detta fall var det…
Read more

Trädfällning i Rönninge. Arborister!

Här fick vi i uppdrag att fälla nio aspar inför ett staketbygge. Snabbt skulle det gå och snabbt gick det.  Vi fick vara väldigt försiktiga med växthuset som stod under träden. Kronorna på asparna lutade över växthuset då det var i kanten av en skogsdunge. Träden sträcker sig alltid mot den riktning de får mest…
Read more

Trädfällning i Huddinge, Glömsta.

Nu i maj firar Roos Trädfällning AB(tidigare Trädfällarn Roos) 12 år som verksamhet. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller rådgivning. Vi kan hjälpa dig med: Trädfällning(klättrandes, från mark, med skylift, med sågkran etc.) Bortforsling Beskärning Stubbfräsning Rådgivning Besiktning av träd Vi är ett företag med rötter i Tullinge. Numera utgår vi från Gladö Kvarn…
Read more

Får man fälla en ek?

Ja det är många som undrar om man verkligen får fälla en ek. Det tråkiga svaret är att det beror på. Tron att man absolut inte ska få fälla ekar hänger kvar från förr när ekträden var konungens träd. Träden var öronmärkta för flottans båtbyggen.  Idag bygger vi som ni redan vet inte segelfartyg av…
Read more