Blogg

Arborist – Ett repotage om yrken med höga ol

Jag fick ett samtal av två journaliststudenter som ville göra ett repotage om yrken med höga olyckssiffror. Vi bestämde träff på en arbetsplats i Tullinge så fick det följa med oss under ett par timmar. Trädet som skulle fällas var en ask som stod nära hus, staket och trädgårdsväxter. https://youtu.be/zWesXNnc5uk Arboristyrket är riskfyllt. Det är…
Read more

Trädfällning nära hus

Trädfällning nära hus – Har du ett träd som växer nära ditt hus som du vill få fälld. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert. Vi åker ut och tittar på trädet/träden och bedömer trädet, eventuella risker, lämplig teknik för fällning och stämmer av med dig som kund vad du har för önskemål. Ibland är…
Read more

Hamling av lindar

För sex år sedan fick vi i uppgift att hamla en tidigare hamlad lindallé. Nu var det dags igen. Kul att se hur mycket träd kan växa under sex års tid. Det blev totalt ett och ett halvt lass(á 30 kubikmeter) med ris som kördes bort.  Hamlar man ett träd så utsätter man trädet för…
Read more

Träd som har blåst ner på hus

Höstens stormar verkar för tillfället vara över. För ett par år sedan, nyår 2017 vill jag minnas så blåste det omkull en hel del träd som vi fick ta hand om. Så faran är inte över än får man kanske säga. Här hade vi en asp som hade blåst omkull på en villa. Trädet stod…
Read more

Trädfällning med RUT-avdrag

Sedan ett par år tillbaka så kan du utnyttja RUT-avdraget när du ska fälla träd. Du betalar bara 50% av arbetskostnaden. Exempel: Du får ett pris på 1000 kr inkl. moms för fällning av ett träd. I detta exempel räknas 100 kr av priset som material/transportkostnad. Då har du 900 kr att göra RUT-avdrag på.…
Read more

Beskära träd korrekt

Det är många kunder som vill toppa sina träd för att de upplever att deras träd är för stora. Toppning är ju inte ett bra alternativ ur trädets perspektiv då det oftast blir stora snittytor som riskerar att inte läka igen och som följd av stympningen så skjuter trädet skott så kronan oftast blir tätare…
Read more

Trädfällning i Trångsund, Huddinge. Arborister i Stockholm!

Här fick vi i uppdrag att fälla en stor eller närmare gigantisk poppel. Popplar har en tendens att släppa större grenar och i detta fall när det är en lekpark på en skolgård precis under så var det inte den bästa placeringen av denna typ av träd.  Vi fällde trädet lugnt och säkert utan att…
Read more

Trädfällning i Hörningsnäs, Huddinge.

Här hade vi en gammal tomt som var rejält igenvuxen. Vi rensade tomten på träd som riskerade att ge vika. Trädet i bild som jag klättrar i är inte granen, utan en död sälg som växte in i granen. Grannarna runt fastigheten att uttryckt sin oro över träden och det var flera av träden som…
Read more

Röjning i dagvatten reningsverk. Solgård, Huddinge.

Allt regnvatten från vägar och kommunala dagvattenledningar leds till mader(dagvatten reningsverk). Vattnet renas genom att det får passera dammar av sand, grus och växtlighet som absorberar föroreningar. Med tiden växer dammarna igen och volymen för reningsverket minskar då är det dags att rensa vegetation och muddra botten för att tillföra nytt ”rent” material. Det är…
Read more

Spännande lösningar

Vi stannade för köpa fika förra veckan. Fastigheten intill caféet har tydligen problem med dyra uppvärmningskostnader. Detta lösar man bl.a. genom att isolera mellan trädet som växer in i taket med fogskum. Inte direkt den lösningen jag skulle använda mig av men det var underhållande att se 🙂