Besiktning av träd

Besiktning av träd

Hur besiktigar man ett träd?

Har du fått aningar om att ditt träd inte mår så bra, då kan det vara bra att besiktiga ditt träd.

När jag besiktigar träd brukar jag alltid börja med att titta på trädets bark och grönska. Ser trädet bra ut så mår det oftast bra.
Därefter frågar jag kunden om trädets historia Har det schaktats i närheten av trädet? Har ytorna runt trädet förändrats de senaste åren(bebyggelse, planering etc)? Har det stått andra träd i närheten?

Ett träd som växer anpassar sitt rotsystem efter den omgivning som den växer i. Skulle man utsätta trädet för en förändring så kan det leda till trädets död.

Exempel:

Du har tio björkar som växer på din gräsmatta. Gräsmattan i sig befinner sig i en dal mellan två höjder. Du bestämmer dig för att fälla åtta av dessa björkar för att få in mer solljus och för att framhäva de två som blir kvar. En björk dricker förhållandevis väldigt mycket vatten, eftersom träden är placerade i en dal så får de tillgång till mycket vatten som samlas i dalen efter regn. Fäller du då åtta av dessa träd så kommer du förmodligen få en blöt gräsmatta och björkarna som står kvar riskerar att utveckla rotröta och dö pågrund av syrebrist.

Ett annat vanligt exempel är när man har schaktat och på så sätt förstört rötterna eller den tidigare ”naturliga” dräneringen av regnvatten.

För att säkerhetsställa att trädet inte har röta kan man även göra en mekanisk besiktning. Det gör man med hjälp av en resistograf. Resistografen är ett verktyg som borrar in en liten borr samtidigt som den mäter motståndet i borrningen. Eftersom ved med röta är porösare så kan man på så sätt se hur djupt in rötan börjar och hur tjock den friska veden är.

trädbesiktning-stockholm-botkyrka-huddinge-älvsjö-enskede

Resistograf – mätinstrument vid besiktning av träd.

trädbesiktning-stockholm-botkyrka-huddinge-älvsjö-enskede

Grafen visar i skala 1:1 motståndet vid borrningen. Det mörka ni ser i mitten är alltså röta.