Björk med rotröta

Björk med rotröta

När toppen på ett träd har dålig bladväxt eller döda grenar, beror det oftast på röta i roten. Här ser ni en ca. 80 år gammal björk vars topp hade dött och en stam fylld med röta.
Det var även en spricka som sträckte sig genom hela trädet vilket kan vara ett tecken på att blixten har slagit ned och därmed skapat sprickan som har lett till rötan.