Förbered dig inför hösten.

Förbered dig inför hösten.

Trädfällning i Stockholm

Här kommer en liten reminder om vad du som villaägare med träd på tomten bör hålla koll på.

Här kommer några tips du kan tänka på om ditt träd är i riskzonen:

  • Svampar som växer på stam, grenar eller rötterna är oftast ett tecken på en invändig röta.
  • Lös bark kan vara ett  tecken på sjukdom eller röta.
  • Håligheter försvagar i regel trädets hållfasthet.
  • Träd som har blivit toppade blir ofta utsatta för röta. Den nya kronan har dåligt fäste i stammen och riskerar att brista vid hård vind.
  • Gles bladväxt i toppen eller på grenar är ofta ett tecken på rotröta eller rotdöd.
  • Sprickor i marken runt trädet är ett tecken på att trädet har dålig förankring i marken.

Har du funderingar eller är orolig för just dina träd?
Kontakta oss, och få kostnadsfri rådgivning.

Hälsningar /

Trädfällarn

369062903620

Trädfällarn Erik Roos