Får man fälla en ek?

Får man fälla en ek?

Ja det är många som undrar om man verkligen får fälla en ek. Det tråkiga svaret är att det beror på. Tron att man absolut inte ska få fälla ekar hänger kvar från förr när ekträden var konungens träd. Träden var öronmärkta för flottans båtbyggen. 

Idag bygger vi som ni redan vet inte segelfartyg av ek, däremot så finns det biologiska värden i ekar som länstyrelsen vill bevara. Ekar som är över 200-300 år har insekter och svampar som är skyddsvärda. Har man en så gammal ek måste man stämma av med länstyrelsen innan man fäller den. 

Här en definition av skyddsvärda träd från naturvårdsverket:

”Enligt Naturvårdsverkets definition ska särskilt skyddsvärda träd uppfylla något av följande kriterier: Levande eller döda träd ska vara minst en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd, levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år (övriga trädslag som är äldre än 140 år) eller träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.”

Här kan ni läsa lite allmänt om länstyrelsens regler kring träd och trädfällning. Och här kan ni läsa om skyddsvärda träd.

Eken ni ser här på bild fällde vi för något år sedan. Stam och rötter hade börjat trycka sönder mur, trappa och grunden till garaget intill. Trädet togs ned i sektioner och slutligen forslade vi bort ris och stamdelar. 

Fällning av ek huddinge, före

Sektionsfällning av ek i huddinge