Före och efter

Före och efter

 Jag rotade igenom gamla hårddiskar och råkade komma över dessa två bilder. Det här jobbet gjorde vi för två år sen. Det är otroligt vilken skillnad det kan göra att fälla träd på en mindre tomt. Detta jobb gjorde vi i Länna, Huddinge.

Kontakta gärna oss om ni känner er osäkra på vilka träd ni vill ha fällda eller spara. Det är många gånger som vi kommer ut och ser med våra ögon vad som är bäst för tomten och naturen, och att kunden ändrar uppfattning därefter.

Några generella tips på hur du kan tänka kring dina träd eller träd som du vill plantera:

  • Barrträd har barr året om – Önskar du insynsskydd året om så är barrträd något att satsa på. 
  • Lövträd skuggar bra på sommaren och släpper in ljus på vintern.
  • Barrträd kan försura gräsmattor.
  • Har du problem med sankmark. Träd dricker mycket vatten men de hindrar även solen att torka marken under dem. 
  • Har du en perfekt gräsmatta i skuggan av ett träd? Tar du ned trädet så finns det risk att gräsmattan torkar.
  • Asp och sälg är viktiga träd för bin då de blommar tidigt på säsongen. 
  • Tänk hur du helst skulle vilja ha din trädgård. Ibland är det värt att ta bort det stora för att göra plats åt det mindre.
  • Skuggar ett träd din veranda? Den första tanken många kunder har är att man då ska toppa trädet. Fundera på om du istället kan höja kronan(ta bort de nedre grenarna) för att släppa in mer ljus. Det är ett betydligt snyggare, lättare och skonsammare ingrepp på trädet.