Hamling av pilar

Hamling av pilar

Hamling är en gammal beskärningsteknik som ursprungligen var till för att låta trädet snabbt producera löv och skott som sedan användes som foder till djur under vintern. Tekniken kan man använda på de flesta lövträd. När man tycker att ett träd har nått strax över den önskade storleken så beskär man in grenarna. Trädet kommer då att skjuta skott för att kompensera för det lövverk som har tagits bort. Beskär man yngre grenar så har de en förmåga att läka igen såren och skapa som knotor där de år efter år skjuter nya skott. Har man en gång börjat hamla ett träd så bör man fortsätta för att skotten inte ska växa sig för stora. De är ganska klena i sin struktur och vill man i ett senare skede beskära in dem på nytt så blir det stora snitt som trädet har svårare att läka. Här kan ni läsa mer om Hamling och dess historia.

Har du träd som du vill beskära eller fälla så är du välkommen att höra av dig för en kostnadsfri offert.

Hamling av pilar i Vendelsö