Hur ser man att ett träd är sjukt? – Fällning av björk, Huddinge

Hur ser man att ett träd är sjukt? – Fällning av björk, Huddinge

Hur ser man att en björk är sjuk/dålig?

Björkar är många gånger väldigt tacksamma att besiktiga. De visar tydligt hur de mår på sitt yttre. Detta gäller alla träd men björkar brukar vara lättast att bedöma om det är ett sjukt träd.
Det som jag brukar titta efter är följande:

  1. Hur ser frodigheten ut i kronan? En frisk björk har rikligt med löv som är jämt fördelat över kronan. Står trädet inträngt bland andra träd så blir de oftast långa med liten krona och ibland att de bara har grenar på den sida om trädet som får ta del av solljuset.
  2. Har trädet skott längs med stam och grenar? Ser man kluster av skott som kommer mitt på stammen eller längs med större grenar så kan det vara ett tecken på att trädet är stressat och försöker desperat skjuta skott för att få så mycket löv som är möjligt. 
  3. Har trädet sprickor/håligheter? Björkar är känsliga för röta. Många gånger så beskärs de fel och som följd söker sig rötan in i trädet vid den felaktiga beskärningen. Ett typiskt exempel på detta är när man kapar en grövre gren lite för långt ut. Stammen har då inte möjlighet att läka igen såret och tappen/grenstumpen som är kvar ruttnar hela vägen in till stammens kärna. 
  4. Har trädet svampar på sig eller finns det svampar under trädet? Svampar i sig växer inuti trädet, det är svampens fruktkropp vi refererar till som svamp. Ser du svampar längs med stammen på ett träd så kommer själva svampen inifrån trädet. Svampen när sig på trädet och med tiden kan den ta död på trädet eller försvagat trädet så pass mycket att det brister.
  5. Hur ser barken ut på trädet? Ibland släpper barken när trädet är sjukt eller mår dåligt. Den kan även få missfärgningar av vatten som läcker från sprickor. 

Jag brukar även fråga kunden om de har gjort några förändringar runt trädet som kan ha påverkat trädets mående.

  1. Har det gjorts markarbeten i närheten av trädet? Att gräva av rötter är ju aldrig bra, man kan oftast gräva av en mindre mängd rötter och trädet överlever men blir det allt för grova rötter så har du både försämrat trädets förmåga att dricka vatten och fånga upp näring men även försämrat trädets förankring i marken. Ett jobb som jag hade för några år sen var det en tomt där cirka tio träd hade dött. Efter att ha kliat mig i skägget en stund såg jag att grannen intill precis hade byggt ett nytt hus. Deras tomt låg högre än kundens tomt. Sprängningen och dräneringen hade strypt vattentillförseln för träden som tidigare hade fått större del av sitt vatten från grantomten.
  2. Har de förändrat marken i forma av anläggning av asfalt eller att man har kört fordon på marken så att jorden har komprimerats? Asfalt är vattentätt och kan få träd att torka ut. Rötterna på ett träd behöver även syre. Har man komprimerat marken med fordon eller markvibrator så kan rötterna kvävas.
  3. Har det fällts andra träd intill din träd? Träd anpassar sig efter de förutsättningar som finns. Är trädet omringat av andra träd växer det på höjden för att nå solljuset. Så länge trädet står tillsammans med de andra träden så står det skyddat mot vindar. De träd som fälls kan ibland ha fungerat som ett extra ankare i marken för andra träd vars rötter har tvinnat in sig. Fäller man ett av träden och att stubben på sikt ruttnar så finns det en lite risk att trädet som står kvar inte har lika bra förankring i marken.

 

Jag skulle generellt råda dig att kontakta oss om du har funderingar/oro kring ditt träd. Våra råd är gratis och oftast kan vi göra ett platsbesök när det passar för att göra en mer utförlig bedömning. Här kan ni göra en diagnos på era träd, verktyget kan vara svårt att ställa in om du inte känner till begreppen men det kan ge dig en fingervisning på vad ditt träd lider av.

0706 10 50 50

info@tradfallarnroos.se

Här är en film på en tall som jag fällde i höstas. Som ni ser så letar sig rötan inifrån och ut.