Stormen Alfrida

Stormen Alfrida

Strax efter nyår svepte stormen Alfrida över Sverige. Normalt sett tillhör denna period vår lågsäsong men nu hade vi att göra alla vakna timmar. Till en början var det mest att ta ned träd som hade fallit över hus, vägar eller som stod och lutade mot andra träd. Det var även många kunden som öppnade ögonen för de träd de hade på sina tomter så det blev en hel del besiktningar och som följd på det fällning av riskträd i förebyggande syfte.

90 % av de träd som vi fick plocka ned under denna period var granar. Granar har ytliga rotsystem och har ett stort vindomfång. Det är inte alltid man kan se om en gran är dålig eller inte men det man kan se över är följande:

  • Trädets placering; står trädet på ett berg där alla rötter ligger ytligt finns det större risk för rotvälta.
  • Förändringar i omgivningen; har det nyligen avverkats träd runt trädet så är det nu utsatt för mer vind. Har det skett markarbeten som påverkar rotsystemet, så som förändring i markens dränering(utfyllnad eller schakt) eller kompression av rotsystem(om man har kört med tunga maskiner över rotsystemet så kan rötterna kvävas.
  • När ett träd, i synnerhet en gran har en svullnad på stammen så kan det indikera på röta. Ett träd ruttnar alltid inifrån och ut, trädet försöker då kompensera genom att bygga extra mycket massa runt dessa partier för att förstärka trädet, därav svullnaden. Dessa träd kan båda välta och brista i hård vind.
  • Titta där marken möter stammen. Ser du en luftspalt så betyder det att trädet inte har bra fäste i marken och trycker därför undan jorden när den trycks av vinden.
  • Du kan även kolla efter svampar, skador, döda grenar, håligheter i stammen etc.
Här kan ni se luftspalten som har uppstått efter att trädet har blivit utsatt av hård vind.