Tall i ruggigt dåligt skick!

Tall i ruggigt dåligt skick!

Jag skulle hjälpa en granne i området där jag bor att fälla en död tall. Trädet tillsammans många andra träd på tomten hade gett vika under det senaste året. Jag drog slutsatsen att de markarbeten på tomten i kombination med den torka som har varit hade tagit död på dessa träd. 

När jag väl var på plats för att fälla tallen så börjar jag klättra upp för att plocka ned trädet gren för gren. Halvvägs upp stöter jag på grönska. Inte från tallen utan från en växt som hade rotat sig i tallen. När jag tittar upp så ser jag att hela tallen hade en genomgående spricka. Trädet stod precis intill ett stup så jag såg inte denna spricka när jag var på plats för att räkna på uppdraget. Vi fick lägga om planen och fällde trädet precis innan sprickan. Risken jag såg med det var att kronan skulle skjuta tillbaka vid nedkomst och slå till en bod som stod precis intill. Efter att ha förklarat problemet för kunden så fick jag vetskapen att boden snart ska rivas så det problemet var ur världen. Trädet kom ner utan skador på varken oss eller föremål. Skönt!