Villkor och allmän information

Villkor och allmän information

 

Rutavdrag:

Du har möjlighet att göra rutavdrag på 50 % av arbetskostnaden. Kunden betalar totalbeloppet minus skattereduktionen, när pengarna har kommit in på vårat konto gör vi ansökningen om rutavdraget. Du som kund behöver inte göra något.

Om skatteverket ej beviljar avdraget står du som kund ansvarig att betala det totala beloppet enligt fakturan. Vi tar en administrativ avgift på 1000 kr inkl. moms för att handlägga ärendet på nytt.

Information:

– Vid transport med lastbil sker hämtningen normalt samma dag som fällandet eller dagen därpå, men beroende på säsong och eventuella förhinder så kan ta längre tid.

– Vid transport så grovstädar vi efter oss om inget annat önskas. Är det snö på backen kan det vara extra svårt att plocka rent, när det töar får du som kund göra den sista städningen själv.

– Vid stubbfräsning lämnas stubben normalt ca. 5 cm under marknivå. Fliset som blir lämnas på plats.

– 10 dagars faktura vid RUT-avdrag, 30 dagar på övriga. Fakturan skickas som PDF via mail om inget annat uppges.

– Vi observerar för viss påverkan på anslutande grönytor vid fällning. Informera oss om det är föremål som vi ska vara extra varsamma med. Vi ansvarar inte för skador på föremål under mark(tankar, rör, ledningar etc.) om vi inte har blivit informerade i förhand.

– Vi flyttar inte material exempelvis ved eller ris om det inte framgår i offerten.

– Du som kund ansvarar för att berörda personer eller myndigheter är informerade om projektet och att eventuella tillstånd är upprättade. Kolla detaljplan om marklov krävs för fällning i ditt område. Ska du fälla träd på grannens tomt så bör du upprätta ett kontrakt er sinsemellan.

– Avbokning måste ske senast kl. 08.00 dagen innan planerad start/utförande, annars debiterar vi fullt belopp eller max 2500 kr inkl. moms för uteblivet arbete.

Mvh,

Erik Roos

Trädfällarn.se

0706 10 50 50