Trädfällning – Huddinge, Visätra

Trädfällning – Huddinge, Visätra

Uppdrag: Fällning och transport.

Var: Marsvägen, Huddinge, Solgård

Efter att ha lämnat offerten för detta jobb tog det en bra tid för kunden att bestämma sig. Trädet utgjorde helt klart en risk för huset som stod intill. Det var en oerhört vacker ek men eftersom stamman var delad i två och att förgreningen inte att hade läkt korrekt så valde de att fälla hela trädet. Det som man skulle kunna ha gjort som alternativ är att säkra stammarna uppe i trädet så de är förankrade i varandra men detta lämnar inga garantier. Som ni ser på bilderna så var förgreningen alldeles rutten och myrorna hade byggt sig ett bo.

Jag tycker det är trist när man blir tvungen att fälla ett så fint och gammalt träd men jag förstår samtidigt kunden och i detta fall tror jag att det var ett bra beslut.

marsvägen huddinge solgård, visätra före

marsvägen huddinge solgård, visätra före

marsvägen huddinge solgård, visätra efter

marsvägen huddinge solgård, visätra efter

marsvägen huddinge solgård, visätra under

marsvägen huddinge solgård, visätra under

marsvägen huddinge solgård, visätra röta

marsvägen huddinge solgård, visätra röta