Beskärning, ansning och toppning av träd

Beskärning, ansning och toppning av träd

Beskärning, ansning och toppning av träd

När ska man beskära trädet, hur ska man beskära det och hur mycket kan man ta bort?

Jag får in många förfrågningar gällande just detta. Jag vill börja med att säga att vi inte är utbildade trädvårdare men här kommer några grundläggande regler och riktlinjer. Vill man ha ett fint och välmående träd så gäller det att planera och göra rätt. Det är lätt hänt att man drar ut på tiden och när man väl har bestämt sig för att beskära eller toppa trädet så är det alldeles för stort för att trädets hälsa och dina önskemål ska gå hand i hand.

  • JAS (Juli, Augusti, September) – Är en bra period att utföra beskärningen på de flesta träden.
  • Om du vill kapa av en gren ska detta alltid göras i anslutning till en annan frisk gren.
  • Vid en förgrening finns det små veck/valkar. Dessa valkar kallas grenbarkås. Grenbarkåsen fyller funktionen att försluta barken om en gren skulle gå av eller i detta fall skäras bort. Tänk på att alltid skära av grenen precis intill grenbarkåsen så den har förmågan att försluta såret.
  • Vid beskärning eller toppning bör man inte avlägsna mer än 25 % av trädets lövmassa.
  • Kom ihåg att de vattenskott som trädet skjuter ut efter beskärning är inte är en form av föryngring utan bara ett akut försök av trädet att återfår sin lövmassa. Vattenskotten har dessutom inte samma spänst och kan lätt gå av.
  • Täck aldrig över ett sår med cement, färg eller något annat. Detta orsakar oftast röta. Vi måste komma ihåg att växtriket har funnits i hundratals miljoner år längre än människan och har under denna tid utvecklat den mest gynnsamma läkningsprocessen.

Här kan ni läsa lite mer om beskärning.

Beskärning av en lönn

Beskärning av en lönn