Träd som växer över hus, hur gör man?

Träd som växer över hus, hur gör man?

När trädet växer över huset

Har du ett träd med grenar som växer över ditt hus eller något annat ömtåligt föremål som inte går att förflytta. Såhär jobbar vi.

När ett träd står nära intill ett hus utan några fria riktningar att fälla den hel så jobbar vi med metoden sektionsfällning. Det finns inga särskilda regler för hur detta ska gå till utan man får helt enkelt lämpa den metod som passar för det aktuella trädet. Principen är att ta ned trädet i sektioner/delar som är så pass stora att de kan hanteras. I vissa fall kan man behöva fira ner större sektioner, ibland kan man behöva styra ned firningen från marken och ibland räcker det med att med hjälp av handkraft kasta sektionerna i önskad riktning.

Sektionsfällning av björk

Sektionsfällning av björk