Beskära träd korrekt

Beskära träd korrekt

Det är många kunder som vill toppa sina träd för att de upplever att deras träd är för stora. Toppning är ju inte ett bra alternativ ur trädets perspektiv då det oftast blir stora snittytor som riskerar att inte läka igen och som följd av stympningen så skjuter trädet skott så kronan oftast blir tätare än innan beskärningen och skotten växer relativt snabbt. 

I detta fall hade vi en stor och fin ek. Kunden upplevde den som för stor och för hängandes ovanför deras uterum. Initialt så ville kunden toppa trädet för att minska trädet. Jag föreslog istället att gallra ur trädet och höja upp kronan(ta bort de nedre grenarna). Effekten av det är att man bibehåller trädets form, det lövverk som ligger till grund för att man känner att trädet är för stort tar man bort, och trädet får ha kvar sina långa grenar och skjuter inte vidare på höjden med nya skott. Resultatet blir en fin och luftig kronan och trots att trädet är lika högt som innan så upplevs det mycket mindre påfrestande/påträngande.

Ek före beskärning

Ek efter beskärning