Trädfällning med RUT-avdrag

Trädfällning med RUT-avdrag

Sedan ett par år tillbaka så kan du utnyttja RUT-avdraget när du ska fälla träd. Du betalar bara 50% av arbetskostnaden. Exempel: Du får ett pris på 1000 kr inkl. moms för fällning av ett träd. I detta exempel räknas 100 kr av priset som material/transportkostnad. Då har du 900 kr att göra RUT-avdrag på. 50% av 900 kr är 450 kr. Då betalar du oss 550 kr (450 kr arbetskostnad + 100 kr material), resterande 450 kr ansöker vi om när vi ser att pengarna från dig har kommit in. Alltså så behöver inte du göra mer än att betala fakturan på 550 kr. 

När ansökan har gått igenom, vilket den alltid gör såvida du är berättigad skattereduktion(betalar skatt och inte har utnyttjat maxbeloppet för rut/rot, läs mer på skatteverket här) så får du ett besked om att skattereduktionen har beviljats och vi får skattereduktionen utbetald från skatteverket. 

Arborist och trädfällare i Huddinge. Bilden är tagen i Stuvsta i toppen av en gran.