Fälla träd, såhär går det till.

Fälla träd, såhär går det till.

Funderar du på att fälla träd? Så går det till när du anlitar oss, från start till mål.

Steg 1: Prissättning – Vi börjar alltid med att titta på träden för skapa oss en uppfattning om hur stort projektet är och vad som krävs för att utföra det. Antingen kan du markera träden med tejp, snöre eller tejp, eller fota dem, om du inte har möjlighet att närvara när vi åker ut. Jag brukar dela upp projektet i delmoment;

  1. Fällning/beskärning – Här tittar jag både på tidsåtgång men främst risk och svårighetsgraden.
  2. Eventuell hantering – Ska träden forslas bort måste träden läggas på hög, antingen för hand eller med maskin. 
  3. Eventuell uppsågning – Önskar man behålla veden eller har tänkt forsla bort träden själv så kan vi hjälpa till att kvista och såga stammar till önskade längder.
  4. Stubbfräsning – Önskar man bli av med stubbarna kan vi även hjälpa till med det. Här är en slumpmässigt utvald film som visar hur fräsningen går till. Allt spån lämnas på plats. Det är utmärkt att använda som täckodling.
  5. Bortforsling – Antal lass med lastbil eller släpvagn.
  6. Övrigt – Ecoplugg(förhindrar rot-/stubbskott), kronsäkring(säkrar upp stammar med sprickor), röjning av sly etc.

Därefter skriver jag ihop en offert där det framgår hur mycket som går på rutavdraget och vad alla delmoment kostar.

Steg 2: Accepterad offert – Då lägger jag en order och vi planerar in arbetet när det passar både kund och oss. Vi har normalt sett många ordrar som inte måste göras omgående så är ditt ärende akut kan vi alltid prioritera det. 

Steg 3: Vi utför arbetet – Normalt sett brukar vi fälla/beskära träden och eventuellt lägga dem på hög inför bortforsling. När högarna är klara beställer vi bortforslingen som sker normalt inom fem arbetsdagar. Ska stubbarna fräsas så beställs det efter att alla högar är hämtade så maskinen kommer fram.

Steg 4: Avstämning och fakturering – Efter att alla moment är utföra och godkända är det dags att fakturera. Vi behöver namn och personnummer på den som fakturan ska ställas till. Önskar man dela upp rutavdraget på två så behöver vi bådas personnummer. 

Steg 5: Rutavdrag – När ni har betalat in fakturans totalbelopp minus rutavdraget och pengarna har kommit in på vårat konto så ansöker vi om rutavdraget. Du får en bekräftelse på ansökning och därmed är projektet slutfört. 

Nu är det bara att njuta av dina nyrenoverade trädgård!

Före fällning av en gammal ek

Efter fällning av en gammal ek