Så här kan det se ut efter att vi har fällt träd.

Så här kan det se ut efter att vi har fällt träd.

Ibland är det väldigt kul att se hur en fällning av ett träd kan förgylla en tomt. Jag älskar träd och önskar att fler såg värdet av att ha träd i sin trädgård, men ibland gör det verkligen skillnad till det bättre att fälla träd. 

De här bilderna visar väll egentligen inte en finare tomt efter fällning men bilden med björken är ett typiskt exempel på hur en en gång i tiden fin björk har fått växa ur sina skor. Trädet gjorde skador på husets tak och rötterna spräckte stenläggningar och hade nästlats sig in i dräneringen. Trädet stod i Älvsjö där majoriteten av tomterna är relativt små, husen och trädgårdarna är ofta gamla och det är telefon och elledningar var man än tittar. 

Huset är befriat från björken.

Problematisk björk i Älvsjö.

Träd ska gärna stå fritt för att växa till fina träd. Träd som står för tätt intill varandra blir ofta långsmala, sköra och ibland tenderar dem av bli osymmetriska. Alla träd slåss om solenergi och alla knep för att komma åt solens strålar är de villiga att ta. Då kan det vara bra att gallra och planera vilka träd man vill satsa på. 

Här har vi även ett exempel på hur ett träd kan skymma. Detta var en i övrigt väldigt fin bok.

Fällning av bok

Städat och fint!