Hamling av lindar

Hamling av lindar

För sex år sedan fick vi i uppgift att hamla en tidigare hamlad lindallé. Nu var det dags igen. Kul att se hur mycket träd kan växa under sex års tid. Det blev totalt ett och ett halvt lass(á 30 kubikmeter) med ris som kördes bort. 

Hamlar man ett träd så utsätter man trädet för en enorm stress då det går från 100 % lövmassa till 0-2%. Trädet reagerar med att skjuta vattenskott för att återfå fotosyntesen som trädet behöver. Min rekommendation är att man hamlar med 3-4 års mellanrum. Det blir så mycket mer jobb när skotten växer sig så pass stora att man inte orkar hålla i dem med manskraft. Hamlar man efter tre år så har trädet hunnit återhämtat sig, snittytorna blir små och grenarna är lätta att hantera(därmed billigare). 

Hamling av lindar 2023.

Hamling av lindar 2017.