Träd som har blåst ner på hus

Träd som har blåst ner på hus

Höstens stormar verkar för tillfället vara över. För ett par år sedan, nyår 2017 vill jag minnas så blåste det omkull en hel del träd som vi fick ta hand om. Så faran är inte över än får man kanske säga.

Här hade vi en asp som hade blåst omkull på en villa. Trädet stod i kanten till ett berg så den hade ganska dålig förankring i jorden. Hade kunden frågat mig innan så hade jag inte sett några andra indikationer på att trädet skulle vara dålig. Det som är klurigt med träd som har blåst omkull är att man inte alltid vet vart trädet vill ta vägen om man börjar avlägsna grenar. Ibland kan ett träd ställa sig upp igen efter att man har tagit bort merparten av grenarna. 

Träd(Asp) som har blåst omkull på villa.

Arborist plockar ned trädet med kranbil.

Vi valde att spänna upp trädet bakåt så det inte fanns risk att den skulle vika sig ytterligare om vi tog bort grenar. Vid sidan av huset under fotot stod det nämligen ett skjul och skulle trädet åka vidare skulle det förmodligen förstöra plåttaket på förrådet. När väl det var gjort satte jag mig i korgen på en kranbil och åkte upp och plockade gren för gren, stambit för stambit tills trädet låg på backen. Inga skador på vägen. På taket hade det gått sönder ett par takpannor men inte mer än så. Det var kundens försäkringsbolag som stod för alla kostnader i detta fall. Här kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar om ett träd blåser omkull på din tomt.

Det kan vara bra att se över sina träd med jämna mellanrum. Dessa saker kan du hålla utkik efter som kan vara en indikation på att trädet är dåligt och riskerar att falla:

  • Svampar runt stubben(kan vara ett tecken på röta)
  • Sprickor i stammen
  • Döda grenar(det är vanligt att friska träd släpper grenar som inte ger någon fotosyntes i skuggiga partier)
  • Gles lövväxt
  • Sviktande mark vid blåst
  • Håligheter i stammen
  • Svampar på trädet
  • Har det gjorts markarbeten nära stammen? Kan rötter ha tagit skada eller har vatten flödet förändrats?
  • Har det fälls träd intill som gör att trädet nu får mer blåst på sig?

 

Dessa svampar ska du vara extra uppmärksam om du hittar, de är aggresiva och kan få trädet att kollapsa: