På äventyr i Enskede. Fällning av en hög tall.

På äventyr i Enskede. Fällning av en hög tall.

Förra veckan var vi bland annat i Enskede(stureby) och fällde denna tall. Trädet fälldes i sektioner som sedan kapades i vedlängder. Ved är ju en dyrbar råvara i dessa dagar. Majoriteten av våra privata kunder behåller veden från de träd som vi fäller. Det tycker jag är bra, jag har inga forsknings belägg på det men det känns som bra för miljön att ta hand om det. Visserligen så blir allt det material som vi normalt kör bort fjärrvärme så småningom men vägen från fällt träd till flis på värmeverket är ganska lång med utsläpp från lastbilstransporter och flismaskiner.