Röjning i dagvatten reningsverk. Solgård, Huddinge.

Röjning i dagvatten reningsverk. Solgård, Huddinge.

Allt regnvatten från vägar och kommunala dagvattenledningar leds till mader(dagvatten reningsverk). Vattnet renas genom att det får passera dammar av sand, grus och växtlighet som absorberar föroreningar. Med tiden växer dammarna igen och volymen för reningsverket minskar då är det dags att rensa vegetation och muddra botten för att tillföra nytt ”rent” material. Det är andra gången som vi får i uppdrag att röja växtlighet runt en sådan mad. Uppdraget var att rensa runt madens strandlinje, tre meter in. Delvis enkel uppgift men en del vedartade växter trivs även bra ute i vattnet, då blir det helt plötsligt väldigt jobbigt. När botten består av sediment och rötter så varierar djupet väldigt mycket. 

 

På med vadarbyxor och myggmedel. Ute i vattnet och rensa. Två dagar senare var vi klara med uppgiften. Nu är det dags för markentreprenören att göra sitt.