Trädfällning i Hörningsnäs, Huddinge.

Trädfällning i Hörningsnäs, Huddinge.

Här hade vi en gammal tomt som var rejält igenvuxen. Vi rensade tomten på träd som riskerade att ge vika. Trädet i bild som jag klättrar i är inte granen, utan en död sälg som växte in i granen. Grannarna runt fastigheten att uttryckt sin oro över träden och det var flera av träden som med liten marginal fortfarande stod upp. 

Döda träd är generellt de svåraste att jobba med. Det kan vara farligt för arboristen då trädets hållfasthet inte går att förutse och trots att man tar ned trädet i sektioner så brukar grenarna gå sönder när de slår i stammen under uppriggningen. Grenarna som går sönder kan i sin tur flyga som de bäst vill. 

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning. Vi jobbar i hela Stockholm men utgår från Huddinge.

Trädfällning i Hörningsnäs, Huddinge.