Så filar du din motorsåg!

Så filar du din motorsåg!

Så filar du din motorsåg

Här kommer ett utdrag från Säkerskog om hur man på ett korrekt sätt filar din såg. Det som jag vill tillägga är att du bör alltid såga kedjan jämt, dvs. lika många drag på alla tänder, annars kan kedjan komma i obalans och får dålig effekt. 

 

Använd en bra rundfil,
Filen skall ha rätt diameter och vara skarp. De flesta kedjor använder en 4,8 mm fil. Är du osäker kolla med din motorsågshandlare. Räkna med att en fil inte räcker till mer än en kedja. Om du sågat ordentligt i sten så att tandspetsarna blivit härdade kan en fil ”ta slut” efter en filning. Har du stensågat en redan sliten kedja kan det därför vara ide att byta kedja, eller ta hem och slipa bort det värsta på en slipmaskin som tål härdningen bättre.
Foto: Pär Fornling
När filen ”blänker” runt om är den slut!
… en filmall och en plattfil
Foto: Pär Fornling
Tre verktyg är vad som behövs för ett
bra resultat;Kombinerad filmall, rundfil och plattfil.
Foto: Pär Fornling
En filmall är en billig investering som
säkrar ett bra resultat!
Visst går det att fila korrekt utan hjälpmedel, men varför göra det onödigt svårt? Det finns olika typer av filmallar. Typen med två stödrullar ger en mycket exakt filning om du ser till att filmallen vilar korrekt mot kedjan och att filen vilar mot båda rullarna när du skjuter filen framåt. En ny filmall kan gå lite trögt att trycka ned de första gångerna. Börja med att spänna kedjan.
Med en filmall går det även bra att fila med
vänster hand!
Börja med att fila underställningsklackarna (ryttarna)
Fila underställningen först och gör en lätt skärpning av tänderna sedan! Underställningsmallen kan böja ned eggen en aning så den perfekta skärpan försvinner.
Höjden på underställningsklacken i förhållande till skäreggen bestämmer maxavverkningen (spåntjockleken) för varje skärtand. Denna inställning är avgörande för att sågen skall skära bra och säkert. Med fel mått kommer kedjan att endera skära långsamt, dra snett eller vara kastbenägen. Filmallen brukar ha två lägen, en grövre spåntjocklek för mjukt trä (soft) och en mindre spåntjocklek för hårt trä (hard). En ny kedja är i regel levererad med slipning för hårt trä, och kan alltså behöva filas direkt. Använd soft för ofruset barrvirke och ofrusen björk.
Foto: Pär Fornling
Här filas ryttaren för sågning i
mjukt trä. Hålet närmast kameran
är för hårt trä.
Underställningsmallar med en plåt som ”lutar mot en tand” ger en mjuk angreppspunkt på underställningsklacken och har fördelen att tänderna inte behöver vara lika långa. För mallar som vilar på toppen av flera tänder bör tänderna hållas lika långa för att ge ett korrekt resultat.
Du kan kolla att underställningen är lagom för din såg genom att såga genom en grov liggande stock utan att trycka. Sågen skall orka detta på ett bra arbetsvarv. Går sågen ner för mycket i varv är underställningen för stor i förhållande till skärmotstånd och motorstyrka. Om sågen inte arbetar sig ner effektivt och nyttjar motorns effekt kan underställningen vara för liten eller eggskärpan dålig.
Hur ofta behöver underställningsklackarna filas?
Det beror på hur stor avvikelse från den optimala spåntjockleken man vill acceptera. Den som alltid vill ha både maximal avverkningskapacitet och en acceptabel kastbenägenhet bör alltså fila ryttarna relativt ofta.
Släppningsvinkeln gör att höjden på tandspetsen minskar ca 0,7 mm från det den är ny till dess den av säkerhetsskäl skall kasseras. Med andra ord minskar spåntjockleken med 0,7 mm om underställningsklackarna inte filas ner.
Den optimala spåntjockleken varierar mellan ca 0,5 mm för hårt trä och ca 0,7 mm för löst trä. Kedjan kommer alltså att sluta såga (spåntjocklek = 0) innan kedjan är slutfilad om inte ryttarna justeras! Om man ”bara” filar ryttarna 2 gånger under en kedjas livslängd kommer spåntjockleken att bli upp till 0,23 mm mindre än den optimala. Om man filar ryttarna 5 gånger blir ”felet” max 0,12 mm.
Filning av skärlänkarna
Fila med lugna säkra drag. Lyft filen på tillbakavägen. Fila tills eggen, och i synnerhet hörnspetsen är helt skarp. Det får inte finnas några märken från slitage kvar på tandens topp eller utsida.  En stensågning kan kräva mycket filning innan alla märken är borta. Kolla med nageln om du är osäker på skärpan.
Normalt kan det räcka att fila någon gång per dag, men är du nära en dammig väg kan det krävas filning betydligt oftare. Vänta inte med att fila. Eggen slits extra fort när den blivit slö.
Observera att det skall vara olika filmallar till den nyare Pixel-kedjan med 1,3 mm spår (märkt 0,325 och H30/S30 eller Ø4,8 och ”Stämgaffelsymbol i cirkel” ) och den äldre, grövre, typen av kedja (H25) med 1,5 mm spår (märkt 0,325 och AP eller Ø4,8).
Foto: Pär Fornling
När skärpan är bra syns inte eggen,
där den blir sliten blänker avrundningen.
Det här ser bra ut…
Foto: Pär Fornling
…Möjligen är det lite blänk kvar som kräver
ett extra tag med filen. Det kan vara lite råegg,
som går bort med ett fildrag åt andra hållet.
Vad är rätt skärvinklar?
De skärvinklar som rekommenderas i instruktionsböcker, står på kedjekartongen och finns inbyggda i filmallar är en beprövad kompromiss för att ge både god livslängd, hög avverkningskapacitet och säkra hanteringsegenskaper. Ett enkelt sätt att kolla att eggvinkeln blivit bra är att se på tanden rakt från sidan (kolla stötvinkeln). Tandspetsen skall vanligtvis stå upp ungefär 85 grader mot svärdet (lite framåtlut). Lutar det bakåt är eggen för trubbig och sticker spetsen fram som en höknäbb är eggvinkeln för liten. Det går att få sågen att såga lite snabbare genom att göra eggvinkeln mindre (fila höknäbb), men det gör också livslängden på eggskärpan kortare och ökar kastbenägenheten och bör därför undvikas.
Foto: Pär Fornling
Kedja med riktig stötvinkel.
Foto: Pär Fornling
För liten vinkel och tanden har
fått ”höknäbb”!
När är det dags att kasta kedjan?
I princip sågar en kedja bättre ju mer nerfilad den är. Kortare tänder ger mer spånutrymme och mindre friktionsförluster. Av säkerhetsskäl får inte tänderna filas ner mer än att tanden i kortaste sidan är minst 2 mm.
Foto: Pär Fornling
Ofilade ryttare, dålig skärpa och skador
på hela tandens ovansida (stensågning)!
Kasseras!
  
Utsliten, kasseras