Trädfällning i Rönninge. Arborister!

Trädfällning i Rönninge. Arborister!

Här fick vi i uppdrag att fälla nio aspar inför ett staketbygge. Snabbt skulle det gå och snabbt gick det.  Vi fick vara väldigt försiktiga med växthuset som stod under träden. Kronorna på asparna lutade över växthuset då det var i kanten av en skogsdunge. Träden sträcker sig alltid mot den riktning de får mest sol på. Allt gick bra då vi tog ned dem i små sektioner. Äntligen är våren här!