Trädfällning med skylift

Trädfällning med skylift

Ibland kan det vara svårt att få till en bra beskärning klättrandes. Det kan vara svårt, riskfyllt och tidskrävande att ta sig tillräckligt ut i grenverket för att göra bra snitt. Finns det möjlighet att nå trädet med en skylift så har du bättre förutsättningar att göra en bra beskärning. 

I detta fall var det mest lyx då vi hade hyrt in skyliften för att hamla in pilar och hade lite tid över för att plocka ned denna lind i Alby, Botkyrka.