Beskärning av ek i Trehörningen, Huddinge

Beskärning av ek i Trehörningen, Huddinge

Får man fälla ekar?

Hör alltid med kommunen innan du väljer att fälla dina träd på tomten.

Kommunerna har olika bestämmelser vad det gäller fällning av träd. För att vara på den säkra sidan bör du alltid stämma av med din kommun oavsett vilket trädslag det gäller. Om din önskan om att få ett träd fällt kan du alltid kräva en besiktning av trädet för att säkerställa att trädet inte utgör en risk. På denna länk kan ni läsa en artikel om just detta.

Beskärning av ek. Före.

Beskärning av ek. Före.

Jobbar mig runt trädet.

Jobbar mig runt trädet.

Gren för gren.

Gren för gren.

Sektion för sektion.

Sektion för sektion.

Beskärning av ek. Efter.

Beskärning av ek. Efter.