Vi jobbar mot en bättre miljö!

Vi jobbar mot en bättre miljö!

Fordonsgas till bilen, Alkylatbensin till sågen och träden vi fäller blir pellets.

Staden växer och klimatfrågorna blir allt viktigare. Vi på trädfällarn försöker jobba så klimatsmart vi kan.

En stor anledning till att jag valde att jobba med just trädfällning var för att få komma nära naturen. När jag är ute hos kunder har jag alltid som motto att kunden ska få det den önskar, målet är inte att fälla så många träd som möjligt utan att skapa en harmonisk tomt med önskad grönska. Att fälla ett träd kan vara till stor fördel för den växtlighet som tidigare har täckts av trädets grenar och sparsamt druckit det vatten som har blivit över.

Bränslet som vi använder till våra sågar heter Aspen, vilket är ett alkylat. När du kör på Aspen alkylatbensin slipper du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater, ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Motorn trivs också bättre, bl a hålls tändstift och förbränningsrum renare. Miljömässigt är vinsterna många, bl a minskas bildningen av marknära ozon(=smog) med 40%. Alkylatbensin är dessutom 99% renare än vanlig bensin med avseende på mängden farliga kolväten.

Vi kör även våra bilar på fordonsgas. Fordonsgas minskar miljö- och hälsoskadliga utsläpp med 80-90% jämfört med bensin och diesel. (Källa: IVL 2011)

Allt material som vi tar hand om kör vi till Ris och Flis i Tullinge, som i sin tur flisar materialet och gör pellets av det. De finare björkarna som de får in gör de färdig ved för försäljning.

Vi försöker alltid skicka våra fakturor digitalt. Där spar vi både på papper, avgasutsläpp och pengar.

Trädfällning-stockholm-tullinge-huddinge-segeltorp-stuvsta

Caddy Ecofuel – fordonsgas

Aspen alkylatbensin

Aspen alkylatbensin